Taiji School Berlin

Workshops

Anmeldung

2018:

September / Wocheende am Klostersee

Februar / Frederic Gilles

März / Longform - Quick Fist - Push Hands

 

2017:

Januar / Longform-Push Hands

Februar / Frederic Gilles

April / Longform-Push Hands

Juni / Christine Schneider

2016

Frederic Gilles Workshop Februar 2016

Daoyin Yoga Workshop Level1. 10 April 2016

Christine Schneider Workshop Mai 2016

Juli / Longform

September / Longform - Push Hands

Oktober / Kurzform - Push Hands